Popis funkcí u Gitup Git 1

Pokud se s kamerou GitUp GIT1 teprve seznamujete jistě Vám pomohou níže uvedené informace tedy jak se pohybovat skrze menu kamerky a co jednotlivé nastavení dělá jelikož nastavení Gitup kamer je velmi rozsálé.

Nastavení Gitup Git 1 se rozděluje do 3 základních módů – pro každý mód má nastavení zvlášť - video, foto a systémové nastavení.

 

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ KAMERY:

ZAPNUTÍ KAMERY: Stiskněte přední tlačítko Power / Mode [Přední tlačítko] po dobu dvou sekund.

VYPNUTÍ KAMERY: Stiskněte přední tlačítko Power / Mode [Přední tlačítko ] po dobu čtyř sekund.

 

Základní režimy kamery:

Pohyb mezi základními režimy kamery probíhá pomocí stisknutí předního tlačítka Power / Mode [Přední tlačítko] každým stiskem se dostanete do dalšího režimu.

Stiskněte horní tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ] pro výběr /aktivaci požadované možnosti.

 

 

1. režim - Video video

Umožňuje pořídit Video, videosběr - Time Lapse Video, Video + Fotky, Videosekvence

Stiskněte boční tlačítko Nastavení [Boční tlačítko ] pro vyvolání nastavení videa.

Popis funkcí v této nabídce naleznete Níže.

 

2. režim - Foto foto

Umožňuje Fotit, a pořizovat časosběrTime Lapse Foto

Stiskněte boční tlačítko Nastavení [Boční tlačítko ] pro vyvolání nastavení Fotek.

Popis funkcí v této nabídce naleznete Níže.

 

3. režim - Přehrání Přehrávání

Umožňuje Přehrávání snímků na kameře nebo TV skrze hdmi kabel

Pohyb v Přehrávání:

Stiskněte boční tlačítko Nastavení [Boční tlačítko ] pro vyvolání menu pro přehrání/smazání souboru.

34

Stiskněte horní tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ] pro přechod na další snímek / videozáznam // pro potvrzení volby v menu pro přehrání/smazání souboru .

 

Stiskněte přední tlačítko Power/Mode [Přední tlačítko ] pro procházení možností v nastavení.

 

 

4. režim - Systémové NastaveníNastavení

 

 

Pohyb v Systémovém nastavení:

Stiskněte přední tlačítko Power/Mode [Přední tlačítko ] pro procházení možností v nastavení.

Stiskněte horní tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ] pro výběr / změnu požadované možnosti.

Stiskněte boční tlačítko Nastavení [Boční tlačítko ] pro opuštění menu nastavení.

 

 

Popis jednotlivých voleb v systémovém nastavení:

Pro přehlednost jsou názvy popisků jak anglickém, tak i českém menu. Vysvětlivky uvádíme česky.

 

Date & Time Setting (Nastavení data a času)

01

Jak změnit čas ?

Stiskněte přední tlačítko Power/Mode [Přední tlačítko ] pro změnu označené možnosti.

Stiskněte horní tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ]pro přechod na další položku v nastavení.

Stiskněte boční tlačítko Nastavení [Boční tlačítko ] pro opuštění menu nastavení.

 

Zajímavost - Gitup si drží čas i datum i při vytažené baterii

 

 

System Languge ( Jazyk menu )

STRID_LANGUAGE_CZ

Volby- System Language: English / System Language: Français / System Language: Español / System Language: Deutsch / System Language: Italiano / System Language: Português / System Language: Русский / システム言語: 日本语 / System Language: Czech / System Language: Polska / System Language: Dutch

 

Rotace Obrázku(image rotation)

STRID_SENSOR_ROTATE_OFF

Volby - on(zapnuto) /off(vypnuto)

Způsobí otočení snímaného obrazu i menu o 180° velmi praktické pro použití v autě.

 

Beep (Zvuk)

02

Volby - on(zapnuto) /off(vypnuto)

Touto volbou můžete ovlivnit zda-li pohyb v menu bude /nebude vydávat zvukovou odezvu.

 

Osd Info (zobrazení údajů)

03

Volby - on(zapnuto) /off(vypnuto)

Touto volbou můžete ovlivnit množství informací, které kamera zobrazuje na lcd displeji (nepropisují se do videa). 

on(zapnuto) - všechny informace

(aktuální režim[video/focení], rozlišení, čas záznamu, který se ještě vejde na kartu, dnešní datum a čas, indikátor baterie)

off(vypnuto) - žádné informace -- natáčení signalizováno pouze pomocí třech stavových led, která kamera má. 

 

Screen Auto Sleep (Spořič obrazovky)

STRID_LCD_ALWAYS_ON

Volby- 1 minuta / 3 minuty / 5 minut / Off(vypnuto)

Touto volbou ovlivníte, po jak dlouhé době (i při nahrávaní) se vypne lcd displej (znovuaktivovat jej můžete stiskem libovolného tlačítka)

Auto Power Off (Automatické vypnutí)

STRID_POWER_MANUAL_OFF

Volby- 10sec/ 1 minuta / 3 minuty / 5 minut / 10 minut / 15 minut / 30 minut / 60 minut / Off(vypnuto)

Touto volbou ovlivníte, po jak dlouhé době se má kamerka vypnout pokud je aktivován Režim Car Mode Auto-Start (Režim auto - Auto zapnutí) tak funkce automatické vypnutí tomuo režimu určuje, kdy má být kamera vypnuta. 

Car Mode Auto-Start (Režim auto - Auto zapnutí)

STRID_CARMODE_OFF

Volby - on(zapnuto) /off(vypnuto)

Touto volbou způsobíte, že kamera se po připojení napájení například z autozpalovače automaticky spustí a začne nahrávat.

Pokud máte vypnutu funkci auto power off (automatické vypnutí), tak se kamera automaticky vypne 15s po ztrátě napájení, pokud ji máte aktivovánu tak se kamerka vypne po stanoveném čase.

 

 

LED STATUS (Led stav)

STRID_LED_ALL_OFF

Volby- ALL LED On / ALL LED Off / Front LED Off / Side LED Off / Back LED On

Touto volbou ovlivníte, které notifikační led budou signalizovat nahrávání a další funkce kamery.

 

Frequency (Frekvence)

04

Volby- 50Hz / 60hz 

Touto volbou ovlivníte možnost 50hz /60hz Pro běžné použití v EU doporučujeme využívat 50Hz, pro použití v USA 60hz. 

 

Tv Mode

05

Volby- PAL / NTSC 

NTSC je americká norma obrazu a PAL je evropská norma. Pro běžné použití a méně zkušené uživatele doporučujeme používat formát PAL. 

 

RC Pairing (Párování dálkového ovládání)

STRID_RF_PAIRING

Textový videonávod jak kamerku spárovat naleznete zde:

http://www.isix.cz/gitup-tipy-navody/jak-sparovat-gitup-s-dalkovym-ovladanim/

 

Videonávod na párování dálkového ovladače a případnou výměnu baterie v dálkovém ovladači naleznete zde:

 

 

Rc Operation mode (Rc mód)

STRID_RF_CONTROL_S

Volby- Standart (Standartní)  / Quick Shoot (Rychlé focení/natáčení)

Ve standartním režimu opětovným zmáčknutím tlačítka na ovladači, kamera přestane nahrávat.

V režimu Quick Shoot (Rychlé focení/natáčení) můžete tlačítko natáčení zmáčknout i několikrát za sebou, aby jste měli jistotu, že kamera nahrává.

Jelikož opětovné zmáčknutí tlačítka, nahrávání nevypne.

 

Format (Formát)

STRID_FORMAT

Tato možnost Vám umožní formátovat (smazat kartu).

Pozor tato možnost nevratně smaže vše co je na kartě !

 

Default Setting (Výchozí nastavení)

STRID_DEFAULT_SETTING

Tato možnost Vám umožní vrátit kameru do továrního nastavení.

 

Version (Verze)

06

Zobrazí aktuální verzi firmware.

 

 

 

Pohyb v nastavení Videa:

Stiskněte přední tlačítko Power/Mode [Přední tlačítko ] pro procházení možností v nastavení.

Stiskněte horní tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ] pro výběr / změnu požadované možnosti.

Stiskněte boční tlačítko Nastavení [Boční tlačítko ] pro opuštění menu nastavení.

 

Popis jednotlivých voleb ve Video nastavení:

Uvádíme názvy popisků českém menu. Vysvětlivky uvádíme, též česky.

Rozlišení videa

STRID_RES_1080P

Volby:

1080P HD video: 1920 x 1080; 30fps;

960P HD video: 30fps;
720P HD video: 1280 x 720; 60fps;
720P HD video: 1280 x 720; 30fps; 
WVGA video: 848 x 480; 30fps;

Umožňuje vybrat jak rozlišení tak počet snímků za sekundu, standartně se používá 1080p/30fps pro velmi rychlou scénu 720p/60fps.

Natáčení ve smyčce 

 STRID_CYCLIC_REC_OFF

Volby- 2 minuta / 3 minuty / 5 minut / 5 minut / 10 minut / Off(vypnuto)

Záznam zapnuté kamery je nepřetržitě nahráván ve smyčce. To znamená, že nahrajete takovou délku, jaká se vám vejde na SD kartu. Po zaplnění karty je záznam od začátků přehráván. Tak je zajištěno, že aktuální situace, kterou je potřeba zaznamenat je vždy uchována.

Úroveň záznamu zvuku

STRID_AUDIO_75

Volby- Ticho / 50% / 75% / 100%

Umožňuje zvolit citlivost mikrofonu.

 

Zobrazení data

STRID_DATE_STAMP_ON

Volby - on(zapnuto) /off(vypnuto)

Tato volba zobrazí datum přímo ve spodním rohu videa (doporučujeme vypnout).

 

Časosoběr

STRID_TIME_LAPSE_OFF

Volby-Off(vypnuto) / 1 FPS / 5 FPS / 10 FPS

Udělá snímek vždy ve zvoleném intervalu výstupem je časosběrné video.

 

Self - Timer mode (Samospoušť)

STRID_CAPTURE_MODE_TIMER_OFF

 Volby- 5 sec / 10 sec / 20 sec / 30 sec / 60 sec / Off(vypnuto) 

Udělá snímek ve zvoleném čase.

FOV - (úhel záběru)

STRID_FOV_WIDE

Volby: tupý úhel 170° / ostý úhel 120°

Tímto nastavením ovlivníte zda-li kamera bude natáčet při ostrém úhlu záběru 120° nebo tupém úhlu záběru 170°

 

WDR

STRID_WDR_OFF

Volby - zapnutí / vypnutí

Toto nastavení doporučujeme, pokud chcete dosáhnout většího kontrastu mezi světlými a tmavšími plochami.

EV (expozice)

STRID_EV_ITEM_P0P0 01

Umožňuje regulaci času po který je senzor vystaven světlu z fotografované scény.

Doporučujeme ponechat na výchozí hodnotě.

Při pořizování videa na sněhu, doporučujeme dávat EV do plusu ("pro světlejší záběry").

V opačném případě bude sníh spíše šedý, jelikož výchozí nastavení se snaží vše ztmavit.

A naopak, pokud natáčíte v noci, tak doporučujeme dávat EV do mínusu, v opačném případě budou záběry přesvětlené.

Vyvážení bílé

STRID_WB_MODE_AUTO

Volby- Auto / oblačno / slunečno / žárovka / zářivka / modré / světle modré / červená / světle červená / přizpůsobit

Nastavení ovlivňující výsledný barevný tón obrazu.

Možnost ovlivnit teplotu barev (nastavení teplejší nebo studenější barvy).

Od výrobce nastaveno na Auto. Možnost scénu nastavit / vylepšit /změnit - například nastavení na mráček za slunečného dne dá paradoxně teplejší letní barvy.

Pokud chcete zachytit v noci oranžovou scénu osvětlenou pouličními výbojkami, vyberte sluníčko.

Pokud chcete zachytit v noci zachytit ohňostroj, doporučujeme žárovku.

Catalogue 2016.1.1912-12

 

Vlastní nastavení vyvážení bílé

STRID_WB_MODE_CUSTOM_SET

Umožňuje nastavit vyvážení bílé dle Vašich preferencí

Stiskněte přední tlačítko Power/Mode [Přední tlačítko ] pro procházení možností v nastavení.

Stiskněte horní tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ] pro výběr / změnu požadované možnosti.

Stiskněte boční tlačítko Nastavení [Boční tlačítko ] pro opuštění menu nastavení.

 

Funkce Menu tlačítka

STRID_MF_MODE_MUTE

Volby- vypnuto/ Zoom /Zamknutí expozice / Zamknutí vyvážení bílé / Zamknutí expozice + Zamknutí vyvážení bílé / Nahrávání zvuku

Tato funkce Vám umožní, po zmáčknutí menu tlačítka při nahrávání aktivovat tyto funkce:

Zoom-Dojde k přiblížení nahrávaného záběru až 4x – zapnutí této funkce a přidržením tlačítka nastavení z boku kamery přiblížíte záběr.

Zamknutí expozice - tedy přinutíte kameru, aby si zapamatovala hodnotu času a clony.

Zamknutí vyvážení bílé - kamera zůstane takto zaostřena i když zamíříte na vzdálenější předmět.

Zamknutí expozice + Zamknutí vyvážení bílé - kamera zůstane takto zaostřena i když zamíříte na vzdálenější předmět. Neměnné v tomto režimu zůstane i vyvážení bíle barvy.

Nahrávání zvuku - při stistknutí tlačítka na kameře vypnete nahrávání zvuku, následně můžete po stisku nahrávat zvuk dále.

 

 

Detekce pohybu

STRID_MOTION_DET_OFF

Volby: Vypnuto / Zapnuto

Tímto nastavením způsobíte, že kamera spustí nahrávání, pokud se v záběru objeví pohyb.

 

G-sensor

STRID_GSENSOR_MIDDLE_SENSITIVITY

Volby: Vypnuto / Nízká citlivost /střední citlivost /vysoká citlivost

Tímto nastavením způsobíte, že kamera spustí nahrávání, pokud dojde k přetížení nebo k pohybu kamerou.

Kamera po zapnutí této funkce sama rozpozná prudký pohyb a začne pořizovat záběr, který ukládá do samostatné složky „RO“ (read only),  která je chráněna proti vymazání. Tato funkce je ideální pro použití kamery v autě jako černá skříňka!
Viz náš článek o použití kamery v autě :

http://www.isix.cz/gitup-tipy-navody/kamery-gitup-nabizi-vse-potrebne-pro-pouziti-v-aute/

 

 

 

Pohyb v nastavení Foto:

Stiskněte přední tlačítko Power/Mode [Přední tlačítko ] pro procházení možností v nastavení.

Stiskněte horní tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ] pro výběr / změnu požadované možnosti.

Stiskněte boční tlačítko Nastavení [Boční tlačítko ] pro opuštění menu nastavení.

 

 

Popis jednotlivých voleb ve Foto nastavení:

Uvádíme názvy popisků českém menu. Vysvětlivky uvádíme, též česky.

Velikost obrázku

STRID_IMG_SIZE_12M

Volby-  12MP (4032*3024) / 8MP (3264*2448) / 5MP (2592*1944) / 3MP (2048*1536)

Touto volbou ovlivníte nastavení rozlišení a poměr stran u fotografií.

 

Zobrazení data

STRID_DATE_STAMPING

Volby - on(zapnuto) /off(vypnuto)

Tato volba zobrazí datum přímo ve spodním rohu fotek (doporučujeme vypnout).

Časovač

STRID_CAPTURE_TIME_LAPSE_OFF

Volby- 1s / 2s / 5s / 10s / 30s / 60 s / Off(vypnuto)

Dojde k sekvenčnímu focení (časosběr) po nastaveném časovém intervalu.

 

Self - Timer mode (Samospoušť)

STRID_CAPTURE_MODE_TIMER_OFF 01

 Volby- 3 sec /5 sec / 10 sec / 15 sec / 30 sec / Off(vypnuto) 

Udělá snímek ve zvoleném čase.

 

EV

STRID_EV_ITEM_P0P0 01

Umožňuje regulaci času po který je senzor vystaven světlu z fotografované scény.

Doporučujeme ponechat na výchozí hodnotě.

Při pořizování fotografií na sněhu, doporučujeme dávat EV do plusu ("pro světlejší záběry").

V opačném případě bude sníh spíše šedý, jelikož výchozí nastavení se snaží vše ztmavit.

A naopak, pokud fotografujete v noci, tak doporučujeme dávat EV do mínusu, v opačném případě budou záběry přesvětlené.

 

 

Barva

STRID_COLOR_EFFECT_NOMAL

Volby - Normální / Černobílá/ Sépie

Toto nastavení Vám umožní změnit nastavení odstínu barev.

 

Vyvážení bílé

STRID_WB_MODE_AUTO 01

Volby- Auto / oblačno / slunečno / žárovka / zářivka / modré / světle modré / červené / světle červené / přizpůsobit

Nastavení ovlivňující výsledný barevný tón obrazu.

Možnost ovlivnit teplotu barev (nastavení teplejší nebo studenější barvy).

Od výrobce nastaveno na Auto. Možnost scénu nastavit / vylepšit /změnit - například nastavení na mráček za slunečného dne dá paradoxně teplejší letní barvy.

Pokud chcete zachytit v noci oranžovou scénu osvětlenou pouličními výbojkami, vyberte sluníčko.

Pokud chcete zachytit v noci zachytit ohňostroj, doporučujeme žárovku.

 

Catalogue 2016.1.1912-12

Nastavení vyvážení bílé

STRID_WB_MODE_CUSTOM_SET 01_1

Umožňuje nastavit vyvážení bílé dle Vašich preferencí

Stiskněte přední tlačítko Power/Mode [Přední tlačítko ] pro procházení možností v nastavení.

Stiskněte horní tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ] pro výběr / změnu požadované možnosti.

Stiskněte boční tlačítko Nastavení [Boční tlačítko ] pro opuštění menu nastavení.

 

 

Důležité upozornění:

Nezapomeňte určitě ve vašem bankovnictví vybrat jako typ platby Okamžitá platba.
Jinak bude vaše platba automaticky odeslána jako obyčejná standardní platba a bude připsána na náš bankovní účet až následující pracovní den.
Prosím, vždy uvádějte variabilní symbol, zásadně tím urychlíte identifikaci platby a tím i expedici vaší zásilky.