DOPORUČUJEME ČÍST: Popis funkcí u Gitup Git 2

Pokud se s kamerou GitUp GIT2 teprve seznamujete jistě Vám pomohou níže uvedené informace tedy jak se pohybovat skrze menu kamerky a co jednotlivé nastavení dělá jelikož nastavení Gitup kamer je velmi rozsálé.

Nastavení Gitup Git 2 se rozděluje do 3 základních módů – pro každý mód má nastavení zvlášť - video, foto a systémové nastavení.

 

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ KAMERY:

ZAPNUTÍ KAMERY: Stiskněte přední tlačítko Power / Mode [Přední tlačítko] po dobu dvou sekund.

VYPNUTÍ KAMERY: Stiskněte přední tlačítko Power / Mode [Přední tlačítko ] po dobu čtyř sekund.

 

Základní režimy kamery:

Pohyb mezi základními režimy kamery probíhá pomocí stisknutí předního tlačítka Power / Mode [Přední tlačítko] každým stiskem se dostanete do dalšího režimu.

Stiskněte horní tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ] pro výběr /aktivaci požadované možnosti.

 

 

1. režim - Video video

Umožňuje pořídit Video, videosběr - Time Lapse Video, Video + Fotky, Videosekvence

Stiskněte boční tlačítko Nastavení [Boční tlačítko ] pro vyvolání nastavení videa.

Popis funkcí v této nabídce naleznete Níže.

 

2. režim - Foto foto

Umožňuje Fotit, a pořizovat časosběrTime Lapse Foto

Stiskněte boční tlačítko Nastavení [Boční tlačítko ] pro vyvolání nastavení Fotek.

Popis funkcí v této nabídce naleznete Níže.

 

3. režim - Přehrání Přehrávání

Umožňuje Přehrávání snímků na kameře nebo TV skrze hdmi kabel

Pohyb v Přehrávání:

Stiskněte boční tlačítko Nastavení [Boční tlačítko ] pro vyvolání menu pro přehrání/smazání souboru.

34

Stiskněte horní tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ] pro přechod na další snímek / videozáznam // pro potvrzení volby v menu pro přehrání/smazání souboru .

 

Stiskněte přední tlačítko Power/Mode [Přední tlačítko ] pro procházení možností v nastavení.

 

 

4. režim - Systémové NastaveníNastavení

 

 

Pohyb v Systémovém nastavení:

Stiskněte přední tlačítko Power/Mode [Přední tlačítko ] pro procházení možností v nastavení.

Stiskněte horní tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ] pro výběr / změnu požadované možnosti.

Stiskněte boční tlačítko Nastavení [Boční tlačítko ] pro opuštění menu nastavení.

 

 

Popis jednotlivých voleb v systémovém nastavení:

Pro přehlednost jsou názvy popisků jak anglickém, tak i českém menu. Vysvětlivky uvádíme česky.

 

Quick Capture ( Rychlé spuštění )quick capture (1)

38

Volby - on(zapnuto) /off(vypnuto)

Tato funkce po její aktivaci způsobí, že při vypnuté kameře stačí zmáčknout horní tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ] kamera se zapne a začne okamžitě nahrávat, nemusíte tak mačkat žádné další tlačítko.

Při vypnuté kameře a podržení horního tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ] kamera se zapne a začne okamžitě dělat foto sekvenci, nemusíte tak mačkat žádné další tlačítko.

Pro vypnutí kamery stačí zmáčknout horní tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ] kamera záznam uloží a vypne se.

 

Beep (Zvuk tlačítek)

39

Volby - on(zapnuto) /off(vypnuto)

Touto volbou můžete ovlivnit zda-li pohyb v menu bude /nebude vydávat zvukovou odezvu.

 

Osd Info (zobrazení údajů)

40

Volby - on(zapnuto) /off(vypnuto) /Rec.Dot

Touto volbou můžete ovlivnit množství informací, které kamera zobrazuje na lcd displeji (nepropisují se do videa). 

on(zapnuto) - všechny informace

(aktuální režim[video/focení], rozlišení, čas záznamu, který se ještě vejde na kartu, dnešní datum a čas, indikátor baterie)

off(vypnuto) - žádné informace -- natáčení signalizováno pouze pomocí třech stavových led, která kamera má. 

Rec.Dot - na lcd je pouze blikající červený symbol natáčím / nenatáčím

 

Car Mode Auto-Start (Režim auto - Auto zapnutí)

41

Volby - on(zapnuto) /off(vypnuto)

Touto volbou způsobíte, že kamera se po připojení napájení například z autozpalovače automaticky spustí a začne nahrávat.

Pokud máte vypnutu funkci auto power off (automatické vypnutí), tak se kamera automaticky vypne 15s po ztrátě napájení, pokud ji máte aktivovánu tak se kamerka vypne po stanoveném čase.

 

Custom Text Stamp (Vlastní textové údaje ve videu)

42

Volby - on(zapnuto) /off(vypnuto)

Touto volbou způsobíte, že kamera zobrazuje ve videu Vámi definovaný text.

Jak text přidat a jak tento text ve videu vypadá naleznete zde:

http://www.isix.cz/gitup-tipy-navody/uprava-razitka-videa--vlastni-napis-ve-videu/

 

LED STATUS (Led stav)

43

Volby- ALL LED On / ALL LED Off / Front LED Off / Side LED Off / Back LED On

Touto volbou ovlivníte, které notifikační led budou signalizovat nahrávání a další funkce kamery.

Screen Auto Sleep (Spořič obrazovky)

44

Volby- 1 minuta / 3 minuty / 5 minut / Off(vypnuto)

Touto volbou ovlivníte, po jak dlouhé době (i při nahrávaní) se vypne lcd displej (znovuaktivovat jej můžete stiskem libovolného tlačítka)

Auto Power Off (Automatické vypnutí)

45

Volby- 1 minuta / 3 minuty / 5 minut / 10 minut / 15 minut / 30 minut / 60 minut / Off(vypnuto)

Touto volbou ovlivníte, po jak dlouhé době se má kamerka vypnout pokud je aktivován Režim Car Mode Auto-Start (Režim auto - Auto zapnutí) tak funkce automatické vypnutí tomuo režimu určuje, kdy má být kamera vypnuta. 

Date & Time Setting (Nastavení datum a čas)

46

Jak změnit čas ?

Stiskněte přední tlačítko Power/Mode [Přední tlačítko ] pro změnu označené možnosti.

Stiskněte horní tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ]pro přechod na další položku v nastavení.

Stiskněte boční tlačítko Nastavení [Boční tlačítko ] pro opuštění menu nastavení.

 

Zajímavost - Gitup si drží čas i datum i při vytažené baterii

 

System Languge ( Jazyk menu )

47

Volby- System Language: English / System Language: Français / System Language: Español / System Language: Deutsch / System Language: Italiano / System Language: Português / System Language: Русский / システム言語: 日本语 / System Language: Czech / System Language: Polska / System Language: Dutch

 

Frequency (Frekvence)

48

Volby- 50Hz / 60hz 

Touto volbou ovlivníte možnost 50hz /60hz Pro běžné použití v EU doporučujeme využívat 50Hz, pro použití v USA 60hz. 

 

Tv Mode

49

Volby- PAL / NTSC 

NTSC je americká norma obrazu a PAL je evropská norma. Pro běžné použití a méně zkušené uživatele doporučujeme používat formát PAL. 

 

RC Pairing (Párování dálkového ovládání)

50

Textový videonávod jak kamerku spárovat naleznete zde:

http://www.isix.cz/gitup-tipy-navody/jak-sparovat-gitup-s-dalkovym-ovladanim/

 

Videonávod na párování dálkového ovladače a případnou výměnu baterie v dálkovém ovladači naleznete zde:

 

 

Rc Operation mode (Rc mód)

rcmod

Volby- Standart (Standartní)  / Quick Shoot (Rychlé focení/natáčení)

Ve standartním režimu opětovným zmáčknutím tlačítka na ovladači, kamera přestane nahrávat.

V režimu Quick Shoot (Rychlé focení/natáčení) můžete tlačítko natáčení zmáčknout i několikrát za sebou, aby jste měli jistotu, že kamera nahrává.

Jelikož opětovné zmáčknutí tlačítka, nahrávání nevypne.

 

USB Mode (USB mód)

webcam

Volby- Prompt /Mass Storage / Web Camera(Webkamera)

Tato možnost umožní si vybrat režim jak se bude kamera chovat po připojení k PC

Prompt - zeptá se zda-li si přejete připojit kameru jako Mass Storage - Velkokapacitní paměťové medium (paměťovou kartu) nebo jako webkameru

Mass Storage - připojí se okamžitě jako Mass Storage - Velkokapacitní paměťové medium (paměťová karta)

Web Camera(Webkamera) - připojí se okamžitě jako webkamera

 

Format (Formát)

51

Tato možnost Vám umožní formátovat (smazat kartu).

Pozor tato možnost nevratně smaže vše co je na kartě !

 

Default Setting (Výchozí nastavení)

52

Tato možnost Vám umožní vrátit kameru do továrního nastavení.

 

Version (Verze)

53

Zobrazí aktuální verzi firmware.

 

 

 

Pohyb v nastavení Videa:

Stiskněte přední tlačítko Power/Mode [Přední tlačítko ] pro procházení možností v nastavení.

Stiskněte horní tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ] pro výběr / změnu požadované možnosti.

Stiskněte boční tlačítko Nastavení [Boční tlačítko ] pro opuštění menu nastavení.

 

Popis jednotlivých voleb ve Video nastavení:

Uvádíme názvy popisků českém menu. Vysvětlivky uvádíme, též česky.

Rozlišení videa

01

Volby:

2160P HD video: 2880 x 2160; 24fps; 16:9 / nebo ořez 4:3
1440P HD video: 2560 x 1440; 30fps; 16:9 / nebo ořez 4:3
1296P HD video: 2304 x 1296; 30fps;
1080P HD video: 1920 x 1080; 60fps; 16:9 / nebo ořez 4:3
1080P HD video: 1920 x 1080; 30fps;
720P HD video: 1280 x 720; 120fps;
720P HD video: 1280 x 720; 60fps;
720P HD video: 1280 x 720; 30fps; 
WVGA video: 848 x 480; 30fps;
VGA: 648 x 480; 240fps 

Umožňuje vybrat jak rozlišení tak počet snímků za sekundu, standartně se používá 1080p/30fps pro velmi rychlou scénu 1080p/60fps.

Natáčení ve smyčce 

 02

Volby- 2 minuta / 3 minuty / 5 minut / 10 minut / Off(vypnuto)

Záznam zapnuté kamery je nepřetržitě nahráván ve smyčce. To znamená, že nahrajete takovou délku, jaká se vám vejde na SD kartu. Po zaplnění karty je záznam od začátků přehráván. Tak je zajištěno, že aktuální situace, kterou je potřeba zaznamenat je vždy uchována.

Úroveň záznamu zvuku

03

Volby- Ticho / nízká / střední / vysoká 

Umožňuje zvolit citlivost mikrofonu.

 

Zobrazení data

04

Volby - on(zapnuto) /off(vypnuto)

Tato volba zobrazí datum přímo ve spodním rohu videa (doporučujeme vypnout).

 

Časosoběr

05

Volby-Off(vypnuto) / 200 ms / 1 sec / 2 sec / 5 sec / 10 sec / 30 sec / 1 Min / 5 Min / 10 Min 

Udělá snímek vždy ve zvoleném intervalu výstupem je časosběrné video.

 

Self - Timer mode (Samospoušť)

06

 Volby- 5 sec / 10 sec / 20 sec / 30 sec / 60 sec / Off(vypnuto) 

Udělá snímek ve zvoleném čase.

 

Vyvážení bílé

07

Volby- Auto / oblačno / slunečno / žárovka / zářivka / modré / světle modré / červené / světle červené / vlastní

Nastavení ovlivňující výsledný barevný tón obrazu.

Možnost ovlivnit teplotu barev (nastavení teplejší nebo studenější barvy).

Od výrobce nastaveno na Auto. Možnost scénu nastavit / vylepšit /změnit - například nastavení na mráček za slunečného dne dá paradoxně teplejší letní barvy.

Pokud chcete zachytit v noci oranžovou scénu osvětlenou pouličními výbojkami, vyberte sluníčko.

Pokud chcete zachytit v noci zachytit ohňostroj, doporučujeme žárovku.

Catalogue 2016.1.1912-12

 

Vlastní nastavení vyvážení bílé

08

Umožňuje nastavit vyvážení bílé dle Vašich preferencí

Stiskněte přední tlačítko Power/Mode [Přední tlačítko ] pro procházení možností v nastavení.

Stiskněte horní tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ] pro výběr / změnu požadované možnosti.

Stiskněte boční tlačítko Nastavení [Boční tlačítko ] pro opuštění menu nastavení.

 

Funkce Menu tlačítka

09

Volby- vypnuto/ Zamknutí expozice / Zamknutí vyvážení bílé / Zamknutí expozice + Zamknutí vyvážení bílé / Nahrávání zvuku /Gyro stabilizace / Pause recording / Lock Actual Recording 

Tato funkce Vám umožní, po zmáčknutí menu tlačítka při nahrávání aktivovat tyto funkce:

Zamknutí expozice - tedy přinutíte kameru, aby si zapamatovala hodnotu času a clony.

Zamknutí vyvážení bílé - kamera zůstane takto zaostřena i když zamíříte na vzdálenější předmět.

Zamknutí expozice + Zamknutí vyvážení bílé - kamera zůstane takto zaostřena i když zamíříte na vzdálenější předmět. Neměnné v tomto režimu zůstane i vyvážení bíle barvy.

Nahrávání zvuku - při stistknutí tlačítka na kameře vypnete nahrávání zvuku, následně můžete po stisku nahrávat zvuk dále.

Pause recording - při stistknutí tlačítka na kameře pozastavíte nahrávání, následně můžete po stisku nahrávat dále.

Lock Actual Recording - při stistknutí tlačítka na kameře zamknete aktuální nahrávku, tedy nahrávka se nesmaže.

 

EV (expozice)

10

Umožňuje regulaci času po který je senzor vystaven světlu z fotografované scény.

Doporučujeme ponechat na výchozí hodnotě.

Při pořizování videa na sněhu, doporučujeme dávat EV do plusu ("pro světlejší záběry").

V opačném případě bude sníh spíše šedý, jelikož výchozí nastavení se snaží vše ztmavit.

A naopak, pokud natáčíte v noci, tak doporučujeme dávat EV do mínusu, v opačném případě budou záběry přesvětlené.

Rychlost uzávěrky

Volby - Auto // 1/240 sec // 1/120 sec // 1/60 sec // 1/30 sec

Rychlost závěrky, nebo přesněji expoziční čas vyjadřuje dobu, po kterou musí být vystaven snímač dopadu světla, aby byla dosažena správná expozice.

Doporučujeme ponechat na Auto.

ISO

11

Volby - Auto / 50 /100 / 200 /400 / 800 / 1600

Citlivost - ISO je jeden ze tří základních parametrů určující expozici výsledného snímku.

Doporučujeme ponechat na Auto.

Barva

12

Volby - Normální / Černobílá/ Sépie / Silná  / Vivid

Toto nastavení Vám umožní změnit nastavení odstínu barev.

Gyro stabilizace

13

Volby - zapnutí / vypnutí

Toto nastavení vypína nebo zapíná stabilizaci obrazu.

WDR

14

Volby - zapnutí / vypnutí

Toto nastavení doporučujeme, pokud chcete dosáhnout většího kontrastu mezi světlými a tmavšími plochami.

Slow Motion

15

Volby - Vypnuto / -2X /-4X / -8X

Tato funkce slouží pro zachycení pomalého pohybu v rozmezí -2x -- -8x 

Ostrost obrazu

16

Volby: normální, mírná, silná - ve fw 1.5 jsou Volby: Normální, Nízká, Vysoká

Toto nastavení umožní nastavení ostrosti záznamu- každé nastavení

Pozor ve fw 1.4 a starších znamená možnost nastavení mírná nejostřejší obraz a možnost silná ten nejméně ostrý.

 

Měření

17

Volby: středové / bodové / poměrové

Tímto nastavením ovlivníte z jaké plochy snímacího čipu se bude expozice počítat.

U středového se bere jen malá oblast okolo středu záběru.

Bodové měření bere jen středový bod a ten málokdy splňuje podmínku, že zrovna na něm je průměrný jas scény, takže ten se nedoporučuje používat.

Poměrové měření znamená, že se bere celá plocha čipu, z ní se spočítá nějaký průměr - podle toho kamera nastaví expozici, pro standartní používání tuto možnost doporučujeme.

 

Úhel záběru

18

Volby: tupý úhel 170° / ostý úhel 120°

Tímto nastavením ovlivníte zda-li kamera bude natáčet při ostrém úhlu záběru 120° nebo tupém úhlu záběru 170°

 

Video Bitrate

Volby: Low / Medium / High

Tímto nastavením ovlivníte datový tok videa / množství digitálních dat, přenesené za určitou časovou jednotku. Zjednodušeně lze říci, že čím vyšší hodnota, tím kvalitnější digitální video je.

 

Detekce pohybu

19

Volby: Vypnuto / Zapnuto

Tímto nastavením způsobíte, že kamera spustí nahrávání, pokud se v záběru objeví pohyb.

G-sensor

20

Volby: Vypnuto / Nízká citlivost /střední citlivost /vysoká citlivost

Tímto nastavením způsobíte, že kamera spustí nahrávání, pokud dojde k přetížení nebo k pohybu kamerou.

Kamera po zapnutí této funkce sama rozpozná prudký pohyb a začne pořizovat záběr, který ukládá do samostatné složky „RO“ (read only),  která je chráněna proti vymazání. Tato funkce je ideální pro použití kamery v autě jako černá skříňka!
Viz náš článek o použití kamery v autě :

http://www.isix.cz/gitup-tipy-navody/kamery-gitup-nabizi-vse-potrebne-pro-pouziti-v-aute/

 

 

Pohyb v nastavení Foto:

Stiskněte přední tlačítko Power/Mode [Přední tlačítko ] pro procházení možností v nastavení.

Stiskněte horní tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ] pro výběr / změnu požadované možnosti.

Stiskněte boční tlačítko Nastavení [Boční tlačítko ] pro opuštění menu nastavení.

 

 

Popis jednotlivých voleb ve Foto nastavení:

Uvádíme názvy popisků českém menu. Vysvětlivky uvádíme, též česky.

Velikost obrázku

21

Volby-  16MP(4608*3456) / 12MP (4032*3024) / 8MP (3264*2448) / 5MP (2592*1944) / 3MP (2048*1536)

Touto volbou ovlivníte nastavení rozlišení a poměr stran u fotografií.

Rychlost závěrky

22

Volby - Auto // 1/30 sec // 2 sec // 5 sec // 10 sec // 15 sec // 20 sec // 30 sec // 1 Min

Rychlost závěrky, nebo přesněji expoziční čas vyjadřuje dobu, po kterou musí být vystaven snímač dopadu světla, aby byla dosažena správná expozice.

Doporučujeme ponechat na Auto.

 

Zobrazení data

23

Volby - on(zapnuto) /off(vypnuto)

Tato volba zobrazí datum přímo ve spodním rohu fotek (doporučujeme vypnout).

Časosběr

24

Volby-Off(vypnuto) / 0,5 sec / 1 sec / 2 sec / 5 sec / 10 sec / 30 sec / 1 Min / 5 Min / 10 Min / 30 Min 

Udělá snímek vždy ve zvoleném intervalu výstupem jsou časosběrné fotky.

Samospoušť

 

- nastavení samospouště fotoaparátu (dle navoleného času)

EV

25

Umožňuje regulaci času po který je senzor vystaven světlu z fotografované scény.

Doporučujeme ponechat na výchozí hodnotě.

Při pořizování fotografií na sněhu, doporučujeme dávat EV do plusu ("pro světlejší záběry").

V opačném případě bude sníh spíše šedý, jelikož výchozí nastavení se snaží vše ztmavit.

A naopak, pokud fotografujete v noci, tak doporučujeme dávat EV do mínusu, v opačném případě budou záběry přesvětlené.

 

ISO 

26

Volby - Auto / 50 /100 / 200 /400 / 800 / 1600

Citlivost - ISO je jeden ze tří základních parametrů určující expozici výsledného snímku.

Doporučujeme ponechat na Auto.

Barva

27

Volby - Normální / Černobílá/ Sépie / Vivid

Toto nastavení Vám umožní změnit nastavení odstínu barev.

Vyvážení bílé

28

Volby- Auto / oblačno / slunečno / žárovka / zářivka / modré / světle modré / červené / světle červené / vlastní

Nastavení ovlivňující výsledný barevný tón obrazu.

Možnost ovlivnit teplotu barev (nastavení teplejší nebo studenější barvy).

Od výrobce nastaveno na Auto. Možnost scénu nastavit / vylepšit /změnit - například nastavení na mráček za slunečného dne dá paradoxně teplejší letní barvy.

Pokud chcete zachytit v noci oranžovou scénu osvětlenou pouličními výbojkami, vyberte sluníčko.

Pokud chcete zachytit v nocizachytit ohňostroj, doporučujeme žárovku.

 

Nastavení vyvážení bílé

29

Umožňuje nastavit vyvážení bílé dle Vašich preferencí

Stiskněte přední tlačítko Power/Mode [Přední tlačítko ] pro procházení možností v nastavení.

Stiskněte horní tlačítko OK/Výběr [Horní tlačítko ] pro výběr / změnu požadované možnosti.

Stiskněte boční tlačítko Nastavení [Boční tlačítko ] pro opuštění menu nastavení.

 

Režim snímání

30

Volby- Jeden záběr / po 3s / po 10s

Tímto nastavením ovlivníte kolik snímků se na jedno zmáčknutí pořídí.

Ostrost obrazu

31

Volby: normální, mírná, silná - ve fw 1.5 jsou Volby: Normální, Nízká, Vysoká

Toto nastavení umožní nastavení ostrosti záznamu- každé nastavení

Pozor ve fw 1.4 a starších znamená možnost nastavení mírná nejostřejší obraz a možnost silná ten nejméně ostrý.

Měření

32

Volby: středové / bodové / poměrové

Tímto nastavením ovlivníte z jaké plochy snímacího čipu se bude expozice počítat.

U středového se bere jen malá oblast okolo středu záběru.

Bodové měření bere jen středový bod a ten málokdy splňuje podmínku, že zrovna na něm je průměrný jas scény, takže ten se nedoporučuje používat.

Poměrové měření znamená, že se bere celá plocha čipu, z ní se spočítá nějaký průměr - podle toho kamera nastaví expozici, pro standartní používání tuto možnost doporučujeme.

 

RAW foto režim

33

Volby: vypnuto / zapnuto

Aktivace pořizování Raw - surových dat, tedy nezpracované informace přímo ze snímače fotoaparátu.

Nedochází k ukládání do jpeg.

Důležité upozornění:

Nezapomeňte určitě ve vašem bankovnictví vybrat jako typ platby Okamžitá platba.
Jinak bude vaše platba automaticky odeslána jako obyčejná standardní platba a bude připsána na náš bankovní účet až následující pracovní den.
Prosím, vždy uvádějte variabilní symbol, zásadně tím urychlíte identifikaci platby a tím i expedici vaší zásilky.